close
تبلیغات در اینترنت

به سایت تفریحی ویسگون خوش آمدید

تعبیر خواب مگس کشتن

تعبیر خواب مگس کشتن

تعبیر خواب مگس کشتن,تعبیر خواب مگس ابن سیرین,تعبير خواب مگس,تعبیر خواب مگس مرده,تعبیر خواب مگس زیاد,تعبیر خواب مگس کش,تعبیر خواب مگس خوردن,تعبیر خواب مگس سبز,تعبیر خواب مگس در دهان,ویسگون,
مگس   تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني ديدن مگس، دليل بر مردم فرومايه بود، اگر ديد مگسان وي را مي گزيدند، دليل كه از مردم بر وي حسد برند. اگر مگس را بكشت، دليل كه حاسدي راقهر كند.   تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني اگر در خواب ببينيم مگسي در چاي يا شربت يا غذاي ما افتاده در روزهاي آينده کراهتي در ما پديد مي آيد. کمتر اتفاق مي افتد که يک مگس را تنها در خواب ببينيم غالبا دسته مگس ها در فضاي خانه و اتاق پرواز و وز وز مي کنند. شنيدن صداي مگس در خواب نشان آن است که آدم هاي بي…